Bestuur

Het Bestuur van Pippin bestaat uit de volgende personen:

Hester Kloosterboer, voorzitter

Kristian Swart, penningmeester, lid

Wilma Bekkers, lid

Vacature, lid